ആവിയിൽ മുഹ്യുദ്ധീൻ മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉസ്താദ് ഷമീർ ദാരിമി കൊല്ലം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു

SHARE